top of page
Dental 1.jpg
Broer


En bro er et godt alternativ dersom man ønsker å ersatte en eller flere tapte tenner. Man bruker da nabotennene som feste for broen. En forutsetning er, som ved kroner, at disse tennene har nok tannsubstans igjen, sitter godt i benet og har en frisk nerve. Dersom en nabotann er løs, eller av annen grunn har dårlig prognose, kan den ikke brukes som feste. Dersom nerven er skadd må tannen rotfylles før den kan brukes som feste. Dersom nabotennene er helt friske, eller kun med små fyllinger, foretrekkes implantater som erstatning for tapte tenner.

bottom of page