top of page
Dental 1.jpg
Bleking

 

Ønsker du å bleke tennene gjør vi en grundig undersøkelse først, for å se at forholdene ligger til rette for bleking. For å kunne bleke må tennene være fri for karies, gamle fyllinger må være tette, tannkjøttet må være friskt og overflatemisfarginger fjernet.
Vi anbefaler hjemmebleking. Vi lager skinner som er tilpasset dine tenner. Vi gir deg nøye instruksjon i bruk.
Undersøkelser viser at bleking av tennene ikke er skadelig dersom det gjøres på riktig måte.

bottom of page